Zittend ziekenvervoerZiekenvervoer Noord & Midden Limburg heeft een zeer ruime ervaring in het verzorgen van zittend ziekenvervoer. Sinds 1968 zijn wij actief in het zorgvervoer regio Noord- en Midden Limburg. Geen wonder dat vele zorgverzekeraars kiezen voor de expertise, zorg en kwaliteit van ons bedrijf. Ziekenvervoer Noord & Midden Limburg is gecontracteerd vervoerder van bijna alle zorgverzekeraars waaronder:  CZ- en Achmea-zorggroep, VGZ, Univé, Trias, IZA, Interpolis, FBTO, ONVZ en Stad Holland.

Om gebruik te mogen maken van zittend ziekenvervoer dient u toestemming te hebben van uw ziektekostenverzekeraar. Een machtiging zittendziekenvervoer wordt afgegeven bijoncologische behandeling; nierdialyse, en bij slechtziendheid (visus < 1 aan beide ogen). Daarnaast is, onder bepaalde omstandigheden, een machtiging ook te verkrijgen bij langdurig ziek zijn of chronische aandoening (hardheidsclausule). Zittend ziekenvervoer is niet geheel kosteloos. Uw verzekeraar berekend bij het gebruik van zittend ziekenvervoer een wettelijke eigen bijdrage die per kalenderjaar wordt geheven. Indien u meer informatie wil over zittend ziekenvervoer kan u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of ons eigen ziekenvervoer service kantoor.     powered by DICO © 2006-2017 DigiBit