Aanvraag ziekenvervoer
Om gebruik te mogen maken van zittend ziekenvervoer is toestemming van uw verzekeraar nodig. In veel gevallen 
dient dit schriftelijk te gebeuren middels een aanvraagformulier zittend ziekenvervoer. Ons servicekantoor in het ziekenhuis 
van Venlo kan u hier mee kosteloos behulpzaam zijn. 

Bent U op zoek naar het aanvraagformulier zittend ziekenvervoer?  Klik onderstaand op de naam van uw verzekeraar om  
het formulier te kunnen downloaden. 

 Univé                 Trias                  Turien en Co                 VGZ                 CZ                Menzis              de Goudse     

   

       
 IZA                    OHRA                 Delta Loyd                     PZP                 IZZ               Azivo                Anderzorg
     

   
   

Uitzondering bij het aanvragen van zittend ziekenvervoer is de Achmea-groep. Voor een vervoersverzoek dient u contact 
op te nemen met de Achmea Vervoerslijn. Zij zijn telefonisch bereikbaar onder: 071 - 365 41 54. Onder de Achmea-groep 
vallen: Zilveren Kruis ; Groene Land; AGIS; Pro life; Take Care; FBTO; DVZ; OZF; Interpolis  en de Friesland. 
powered by DICO © 2006-2017 DigiBit